Sjöttedaag 2021: Ted Scheeren neemt afscheid als voorzitter, jubilarissen gehuldigd.

Sjöttedaag 2021: Ted Scheeren neemt afscheid als voorzitter, jubilarissen gehuldigd.

Afgelopen zaterdag 3 juli was het na een lange activiteitenloze periode eindelijk weer mogelijk om als schutterij een activiteit te organiseren voor de leden van onze vereniging. De activiteit kreeg invulling in de vorm van een ‘sjöttedaag’ die begon met een gezamenlijke lunch en ledenvergadering, gevolgd door een aantal officiële plichtplegingen en een gezellig samenzijn.

Afscheid Ted Scheeren

Een bijzondere dag was het voor Ted Scheeren. Na een bestuursperiode van 47 jaar waarin hij 31 jaar secretaris was, 28 jaar vice-voorzitter en 13 jaar voorzitter, was nu het officiële moment om afscheid te nemen. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet ontving Ted van de schutterij een glazen voorzittershamer in de kleuren van onze vereniging, vervaardigd door kunstenaar Dian Hornsta. Daarnaast ontving Ted uit handen van burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw de ‘Maasgouw Sculptuur’; een sculptuur in de vorm van een druppel die wordt uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet en een positieve kracht zijn voor Maasgouw. Ted wordt als voorzitter opgevolgd door Eric Steffanie.

Jubilarissen gehuldigd

De sjöttedaag was tevens een mooie gelegenheid om nog meer leden in het zonnetje te zetten. Alle jubilerende leden werden (met terugwerkende kracht) gehuldigd. Wij feliciteren onze jubilarissen:

50 jaar lid OLS federatie:
Ton Dierx en Wim Bidlot

40 jaar lid OLS federatie:
Jac Scheeren

25 jaar lid OLS federatie:
Renate Kessels-Deckers, Geert Maessen, Sjra Laumen, Gert Geudens en Jeroen Janssen.

12,5 jaar lid OLS federatie
Ton van Bergen, Fer Bidlot, Luuk Wolters, Thei Driessen, Mark Janssen, Rik Janssen, Ruud Smeets, John Theulen, Robert Engelen, Anita Bidlot-Barrois, Lenie Dierx-Gubbels, Dennis Steffanie, Maikel Driessen, Astrid Naus, Anouk Driessen, Marij Deneer-de Renet, Lieke Roberts-Peeters, Manita van Bergen-Parren, Rommy Smeets en Erika Smeets-van Bergen.

30 jaar lid St. Joris Wessem
Ruud Scheers, Bas Deneer en Marga Steffanie-Heber.

25 jaar LBT
Jeroen Janssen

10 jaar lid LBT
Daantje Kessels

Gezellig samenzijn

Na het officiële gedeelte was er nog voldoende tijd om als vereniging gezellig samen te zijn. Iets wat we lange tijd niet hebben kunnen doen en gemist hebben. Dat alles gebeurde onder het genot van een goed glas bier en een lekker stuk vlees van de barbecue.

Reageren is niet mogelijk.