Archief van
Categorie: Uncategorized

Concept jaarprogramma 2022

Concept jaarprogramma 2022

Na bijna 2 jaar zonder activiteiten, hopen we in 2022 weer een mooi schuttersjaar te beleven. Een overzicht van alle activiteiten is terug te vinden in ons (concept) jaarprogramma 2022. Het jaarprogramma wordt definitief vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in januari 2022.

Download: Jaarprogramma 2022

Sjöttedaag 2021: Ted Scheeren neemt afscheid als voorzitter, jubilarissen gehuldigd.

Sjöttedaag 2021: Ted Scheeren neemt afscheid als voorzitter, jubilarissen gehuldigd.

Afgelopen zaterdag 3 juli was het na een lange activiteitenloze periode eindelijk weer mogelijk om als schutterij een activiteit te organiseren voor de leden van onze vereniging. De activiteit kreeg invulling in de vorm van een ‘sjöttedaag’ die begon met een gezamenlijke lunch en ledenvergadering, gevolgd door een aantal officiële plichtplegingen en een gezellig samenzijn.

Afscheid Ted Scheeren

Een bijzondere dag was het voor Ted Scheeren. Na een bestuursperiode van 47 jaar waarin hij 31 jaar secretaris was, 28 jaar vice-voorzitter en 13 jaar voorzitter, was nu het officiële moment om afscheid te nemen. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet ontving Ted van de schutterij een glazen voorzittershamer in de kleuren van onze vereniging, vervaardigd door kunstenaar Dian Hornsta. Daarnaast ontving Ted uit handen van burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw de ‘Maasgouw Sculptuur’; een sculptuur in de vorm van een druppel die wordt uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet en een positieve kracht zijn voor Maasgouw. Ted wordt als voorzitter opgevolgd door Eric Steffanie.

Jubilarissen gehuldigd

De sjöttedaag was tevens een mooie gelegenheid om nog meer leden in het zonnetje te zetten. Alle jubilerende leden werden (met terugwerkende kracht) gehuldigd. Wij feliciteren onze jubilarissen:

50 jaar lid OLS federatie:
Ton Dierx en Wim Bidlot

40 jaar lid OLS federatie:
Jac Scheeren

25 jaar lid OLS federatie:
Renate Kessels-Deckers, Geert Maessen, Sjra Laumen, Gert Geudens en Jeroen Janssen.

12,5 jaar lid OLS federatie
Ton van Bergen, Fer Bidlot, Luuk Wolters, Thei Driessen, Mark Janssen, Rik Janssen, Ruud Smeets, John Theulen, Robert Engelen, Anita Bidlot-Barrois, Lenie Dierx-Gubbels, Dennis Steffanie, Maikel Driessen, Astrid Naus, Anouk Driessen, Marij Deneer-de Renet, Lieke Roberts-Peeters, Manita van Bergen-Parren, Rommy Smeets en Erika Smeets-van Bergen.

30 jaar lid St. Joris Wessem
Ruud Scheers, Bas Deneer en Marga Steffanie-Heber.

25 jaar LBT
Jeroen Janssen

10 jaar lid LBT
Daantje Kessels

Gezellig samenzijn

Na het officiële gedeelte was er nog voldoende tijd om als vereniging gezellig samen te zijn. Iets wat we lange tijd niet hebben kunnen doen en gemist hebben. Dat alles gebeurde onder het genot van een goed glas bier en een lekker stuk vlees van de barbecue.

Ton Vaes benoemd tot lid in Orde van Oranje Nassau

Ton Vaes benoemd tot lid in Orde van Oranje Nassau

Op 26 april jl. is ons gewaardeerde lid Ton Vaes benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege de vele verdiensten voor onze schutterij, maar zeker ook voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij o.a. RKSVW en ouderencentrum Sint Jozef. Wij zijn als vereniging bijzonder trots dat Ton deze eer verleend wordt.

Onderstaand een kort overzicht van de verdiensten van Ton:

  • 1970 – 2000: Vrijwilliger en bestuurslid RK Voetbalvereniging Wessem (RKSVW)
  • 1973 – 1998: Bestuurslid schutterij Sint Joris
  • 1975 – 1989: Reservecommandant schutterij Sint Joris
  • 1993 – 2008: Coördinator ophalen oud papier in Wessem voor schutterij Sint Joris
  • 1998 – heden: Coördinator en beheerder schietterrein Sint Joris
  • 1999 – heden: Onderhoud rolstoelen en rollators Proteion Sint Jozef Wessem
  • 1999 – heden: Vrijwilliger aan de receptie (servicevrijwilliger) Proteion Sint Jozef Wessem
  • 2020 – heden: Individuele vrijwilliger wandelen Proteion Sint Jozef Wessem

Helaas laat de huidige situatie het niet toe om als vereniging stil te staan bij dit heugelijke feit. Dit zullen wij zeker doen op een geschikt moment.

Ton, namens bestuur, leden en beschermheer van onze schutterij: van harte proficiat!!