Muziekkorps

Muziekkorps

Historie
In 1949 werd het besluit genomen een tamboerkorps op te richten. Sef Leblanc, Chrit Hennissen, Toon Deneer (Dan. zn.) Lei Tubeé uit Pol en Pierre Thijssen waren de eerste leerlingen. De heer Pierre Hendrickx, wonend naast de kerk en paukenist bij Harmonie Eendracht Maakt Macht, werd benaderd om de instructie van de tamboers te gaan verzorgen. De eerste paukentrommen werden, net zoals de exercitiegeweren, vervaardigd door Frans Smeets. Marstrommen werden gekocht bij muziekhandel Musica in Roermond.

Omvorming naar klaroenkorps
Het in 1949 opgerichte tamboerkorps is ruim 50 jaar actief geweest binnen onze schutterij. Door de slechte toestroom van tamboers in de periode 1995-2000 werd het roer omgegooid. Het bestuur nam het besluit om het tamboerkorps om te vormen tot klaroenkorps. Dit met de bedoeling om muzikanten meer te kunnen bieden en zodoende nieuwe leden aan te trekken. Diverse tamboers besloten om ‘klaroenles’ te nemen en jeugdige leerlingen begonnen met blokfluitles. Drie jaar later, in 2004 werd het klaroenkorps tijdens het koningsschieten op Hemelvaartsdag voor de eerste keer gepresenteerd. De omvorming van drumband naar klaroenkorps bleek succesvol. Het aantal leden nam gestaag toe. Op dit moment bestaat het korps uit 32 leden.

klaroenkorps-2014Foto: groepsfoto klaroenkorps 2014 (foto Hans Sweegers)

Instructeurs
Ons muziekkorps heeft sinds haar oprichting diverse instructeurs gehad:
1949-1967: Pierre Hendrickx
1967-1973: Koos Schroën
1973-1980: Geert Hansen
1980-2003: Ton Kurvers
2003-2012: Richard Lambers
2012-heden: Math Pollaert

Activiteiten klaroenkorps
Het klaroenkorps begeleidt de schutterij in de optochten tijdens de diverse schuttersfeesten met het Oud Limburgs Schuttersfeest als jaarlijks hoogtepunt. Bij de terreinwedstrijden tijdens schuttersfeesten treedt het korps zelfstandig uit. Ook binnen de Wessemse gemeenschap is het korps regelmatig op straat te zien. Voorbeelden van activiteiten waar het korps aan deelneemt, zijn de Koningsdag, Sint Maarten en de intocht van St. Nicolaas.

Repetities
Het klaroenkorps repeteert wekelijks op donderdagavond van 19.00-21.30 uur in jeugdhuis ‘De Sprong’. Leerlingen krijgen over het algemeen op woensdagavond les. Belangstellenden zijn altijd welkom om onze repetities te bezoeken.

Concoursdeelname
Door het tamboerkorps is in het verleden diverse keren deelgenomen aan een concours. De hieronder opgesomde concoursresultaten geven een goed beeld van hoe het tamboerkorps zich door de jaren heen ontwikkeld heeft:
Brunssum 1970: 1e prijs met promotie in de 3e afdeling;
Swalmen 1974: 1e prijs in de derde divisie;
Helden 1981: 1e prijs met promotie naar de tweede divisie;
Posterholt 1983: 1e prijs met promotie naar de eerste divisie:
Montfort 1987: 1e prijs in de eerste divisie;
Meijel 1991: 1e prijs in de eerste divisie

Na de omvorming van tamboerkorps naar klaroenkorps heeft er enkele jaren geen concoursdeelname plaatsgevonden. Een mijlpaal in de prille geschiedenis van het klaroenkorps was dan ook de concoursdeelname op zondag 13 november 2016. Dit was de eerste concoursdeelname sinds de oprichting van het klaroenkorps. In sporthal ‘De Rumpen’ te Brunssum werd uitgetreden in de 3e divisie met de muziekwerken ‘Revival’ (marcherend) en ‘Rumba Romantica’ (concerterend). Het resultaat mocht er zijn. Met gemiddeld 85,86 punten werd een 1e prijs met promotie naar de 2e divisie behaald.

klaroenkorps-concours-2016Foto concours 2016 in sporthal De Rumpen te Brunssum