Kinjer-OLS

Kinjer-OLS

Op dinsdag 25 juni is het zover. Dan neemt groep 6/7 van basisschool St. Medardus deel aan het Kinjer-OLS in Sevenum. In dit bericht lezen jullie alle tot nu toe bekende informatie over deze dag en de weg ernaar toe.

Programma Kinjer OLS
In totaal 24 schoolschutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg nemen op 25 juni deel aan het Kinjer-OLS. Onze schoolschutterij ‘St. Medardus Wessem’ heeft optochtnummer 12. Het programma voor onze schutters is die dag als volgt:

 • 07.30 uur: verzamelen basisschool St. Medardus, aankleden kinderen en inladen materialen
 • 08.00 uur: vertrek per bus vanuit Wessem naar Sevenum
 • 09.00 uur: ontvangst op het OLS terrein in Sevenum
 • 09.45 uur: openingsceremonie
 • 10.30 uur: vertrek optocht
 • 12.00 uur: pauze
 • 12.30 uur: schietwedstrijd
 • 13.30 uur: terrein wedstrijden
 • 14.15 uur: kaveling schietwedstrijd (indien nodig)
 • 15.30 uur: prijsuitreiking
 • 16.00 uur: einde Kinjer-OLS en vertrek naar Wessem
 • Verwachte aankomst in Wessem is 17.00 uur.

Generale repetitie
Om goed voorbereid naar Sevenum te gaan, is er op vrijdag 14 juni een generale repetitie. Onze schoolschutterij zal dan voor de eerste keer in het zelf ontworpen schutterijuniform te zien zijn. Ook zullen de kinderen dan alles wat ze de afgelopen periode geleerd hebben voor een (hopelijk) groot publiek laten zien. Het programma voor de generale repetitie is als volgt.

 • 13.00 uur verzamelen en aankleden op de basisschool.
 • 13.30 uur vertrek optocht door Wessem.
  Optochtroute: vertrek vanuit basisschool, Hofstraat, Kloosterlaan (naar zorgcentrum, hier wordt de yell gepresenteerd), Steenweg, Markt, van Horneplein, Pastoor Janssenstraat, Medardusstraat, Hofstraat, Burgemeester Joostenlaan en via het MKD terug naar basisschool St. Medardus. Hier wordt de yell nog een keer gepresenteerd.
 • 15.00 uur einde.

Uiteraard hopen we dat vele ouders, familie en andere belangstellenden een kijkje komen nemen bij de generale repetitie!

Er wordt hard gewerkt door de kinderen!
De afgelopen periode hebben de kinderen van groep 6/7 hard gewerkt en met veel enthousiasme geoefend voor het Kinjer-OLS. De kinderen hebben hun eigen uniform ontworpen. Tijdens de knutsellessen is er veel tijd besteed om dit uniform en alle andere attributen te maken. Gymlessen zijn ingezet om te oefenen met marcheren en in de muzieklessen hebben de kinderen een eigen yell bedacht en geleerd om te trommelen. Inmiddels zijn ook de schietoefeningen gestart voor de kinderen die tijdens het Kinjer-OLS gaan deelnemen aan de schietwedstrijd. Deze vinden plaats op het schietterrein van de schutterij. Kortom, aan de voorbereidingen en het enthousiasme van de kinderen zal het zeker niet liggen.