Commissies

Commissies

Naast het bestuur zijn er diverse commissies actief. Onze schutterij heeft de volgende commissies:

Zestalcommissie

De zestalcommissie is belast met het begeleiden en opleiden van schutters en het samenstellen van de schietzestallen voor schuttersfeesten en andere schietactiviteiten.


Klaroenkorpscommissie

De klaroenkorpscommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het klaroenkorps. Zij is aanspreekpunt voor klaroenkorpsleden, zorgt voor begeleiding van solisten, is verantwoordelijk voor onderhoud van instrumentarium en adviseert het bestuur over klaroenkorpsgerelateerde zaken.


Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks een aantal vaste activiteiten voor leden en jeugd van de schutterij. Deze activiteiten zijn:
– De ‘jeugdsebastianus’ (tweedaags activiteitenprogramma voor jeugdleden)
– De ledenbarbecue
– De sinterklaasavond voor jeugdleden
– De speurtocht


Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is actief sinds 2015. De commissie richt zich op het opzetten en uitvoeren van jeugdbeleid. Het uiteindelijke doel van de commissie is de aanwas van nieuwe jeugdleden bevorderen en binding van huidige jeugdleden met de vereniging vergroten.


Commissie ‘Bijzondere Projecten’

De commissie ‘Bijzondere Projecten’ is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse traditionele schutterij-activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. Dit zijn de Schuttersmis, De dodenherdenking en het Koningsschieten.

Ook organiseert de commissie eenmalige unieke activiteiten die passen bij de schutterijtraditie. Een voorbeeld hiervan is de herdenking op het militair ereveld ‘De Grebbeberg’ te Rhenen in 2012 waar oud lid Jac Leevels (gesneuveld tijdens de Duitse inval in mei 1940) begraven ligt. Een ander voorbeeld is het bezoek aan Den Haag tijdens het Prinsjesfestival in 2014.