Bestuur

Bestuur

Ons schutterijbestuur bestaat uit 9 personen. Het bestuur vergadert maandelijks, in principe op de eerste maandag van de maand. De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:
Eric Steffanie
De Groese 24
6019 EL Wessem
0475-566970
voorzitter@sintjoriswessem.nl

Taken en verantwoordelijkheden naast voorzitterschap:
– Organisatie jaarlijkse Sjommelmarkt

Secretaris:
Funs Peters
Cunegondisstraat 23, 6017 ED Thorn (tevens postadres schutterij)
06-38708165
secretaris@sintjoriswessem.nl

Taken en verantwoordelijkheden naast secretarisschap:
– Archivaris / beheer verenigingsarchief

Penningmeester:
Pieter Hoogland
penningmeester@sintjoriswessem.nl

Taken en verantwoordelijkheden naast penningmeesterschap:
– Sponsoring (sponsoring@sintjoriswessem.nl)

Overige bestuursleden:

Ruud Scheeren
Vice voorzitter

Roel Deneer
Taken / verantwoordelijkheden:
– 2e secretaris
– PR / communicatie en beheer website
– Coördinator ophalen oud papier
– Vertegenwoordiger klaroenkorpscommissie

Daniëlle Kuypers
Taken en verantwoordelijkheden:
– Beheer kantine en inkoop catering
– Organisatie St. Sebastianusfeest

Roger Joris
Taken en verantwoordelijkheden
– Commandant
– Beheer/onderhoud koningszilver en exercitiegeweren
– Foerier / onderhoud en beheer uniformen

Geert Maessen
Taken en verantwoordelijkheden
– Onderhoud schietterrein, kantine en St. Joriskapel

Manita van Bergen
Taken en verantwoordelijkheden
– Jeugdschieten
– Coördinatie werving jeugdleden
– Vertegenwoordiger activiteitencommissie

bestuur-2014

Foto: groepsfoto bestuur 2014 (Foto Hans Sweegers)
Vlnr: Marij Deneer, Pieter Hoogland, Pieter Bidlot, Roel Deneer, Ted Scheeren, Eric Steffanie, Funs Peters, Jos Deneer, Roger Joris, Manita van Bergen