Lid worden

Lid worden

Schutterij St. Joris is een grote, gezonde vereniging binnen de Limburgse schutterswereld en de Wessemse gemeenschap. Gezelligheid, gemeenschapszin en discipline staan hoog in ons vaandel. Momenteel telt onze schutterij 117 leden waarvan circa 80 geüniformeerd. Om de huidige verenigingsomvang minimaal te behouden, is onze schutterij continu op zoek naar nieuwe leden. De laatste jaren hebben wij diverse nieuwe leden mogen verwelkomen.

Zoals bij iedere vereniging geldt, is ook bij onze schutterij een lidmaatschap vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Toch zijn er diverse mogelijkheden om ieder lidmaatschap naar individuele wensen en behoeften in te vullen. Hieronder lees je meer hierover.

Aspirant lidmaatschap
Ieder nieuw lid van onze schutterij wordt in principe een jaar aspirant lid. Tijdens dit eerste jaar kan een lid kennis maken met onze vereniging en de schutterswereld. Een aspirant lid kan aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen, maar krijgt nog geen uniform aangemeten. Uitgangpunt is dat ieder lid dat na het eerste jaar lid blijft een uniform gaat dragen, tenzij omstandigheden (bijvoorbeeld gezondheid) dit niet toelaten.

Geüniformeerde leden
Leden die een uniform (gaan) dragen hebben diverse mogelijkheden. Men kan lid worden van het muziekkorps, de geweerdragersgroep (heren) of de marketentstergroep (dames). Verderop worden deze disciplines nader toegelicht.

Van alle geüniformeerde leden verwachten wij minimaal dat ze tijdens de schuttersfeesten aanwezig zijn om de optocht te lopen. Normaliter staan er jaarlijks 6 schuttersfeesten op het programma. Dit zijn 4 bondsschuttersfeesten, 1 dekenaal schuttersfeest en het Oud Limburgs Schuttersfeest. De schuttersfeesten vinden plaats in de periode mei – augustus. Als iemand incidenteel verhinderd is om aan een schuttersfeest deel te nemen, is dat uiteraard geen probleem.

Naast de deelname aan schuttersfeesten verwachten wij dat ieder lid meehelpt met werkzaamheden en activiteiten die bijdragen aan de instandhouding van onze schutterij. Voorbeelden hiervan zijn meehelpen met de jaarlijkse sjommelmarkt, het ophalen van oud papier, het draaien van kantinediensten en het terreinonderhoud. In onderling overleg wordt gekeken aan welke werkzaamheden of activiteiten een lid een bijdrage kan leveren.

Naast bovengenoemde ‘verplichte’ activiteiten hebben leden de mogelijkheid om bijvoorbeeld te gaan schieten met de zwarte buks tijdens onder andere schuttersfeesten en/of lid te worden van ons exercitiepeloton. Wil men dit, dan zal hiervoor uiteraard geoefend moeten worden. Over het algemeen vinden alle oefeningen plaats op zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur op ons schietterrein aan de Hagenbroekerweg in de periode april – augustus.

Tot slot zijn er diverse andere (verenigings)activiteiten waaraan leden deel kunnen  nemen. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het Koningsschieten, het St. Sebastianusfeest en de ledenbarbecue.

Niet geüniformeerde leden
Van niet geüniformeerde leden verwachten wij dat ze meehelpen met werkzaamheden en aan activiteiten die bijdragen aan de instandhouding van onze schutterij. Daarnaast kunnen niet geüniformeerde leden ook gaan schieten met de zware buks en deelnemen aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

Muziekkorps
Iedereen vanaf 7 jaar kan lid worden van het muziekkorps van de schutterij. Afhankelijk van leeftijd en muzikale achtergrond wordt per persoon bekeken hoe snel iemand in het muziekkorps ingepast kan worden.

Kinderen (vanaf 7 jaar) zonder muzikale achtergrond starten meestal met een blokfluitopleiding van één jaar. In dit jaar wordt de muzikale basis gelegd. Na het blokfluitjaar wordt gekeken welk instrument het kind wil gaan bespelen. Op dit instrument vervolgt het kind zijn / haar opleiding.

Oudere kinderen of volwassenen met muzikale voorkennis, kunnen meestal relatief snel in het muziekkorps instromen. Het volgen van een blokfluitopleiding is vaak niet nodig, waardoor er meteen in overleg een instrument gekozen kan worden. Hoe snel en op welke wijze iemand in het korps kan worden ingepast, is geheel persoonsafhankelijk en daarmee een stukje maatwerk.

Naast alle zaken die voor alle geüniformeerde leden gelden (zie hierboven), verwachten wij van muziekkorpsleden dat ze de repetities bezoeken. Er wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd in het jeugdhuis ‘De Sprong’. Daarnaast staan er voor het muziekkorps jaarlijks enkele extra activiteiten op het programma zoals Koningsdag, Sinterklaasintocht en St. Maarten.

Geweerdragersgroep
Jongens / mannen vanaf 16 jaar kunnen lid worden van de geweerdragersgroep. De geweerdragersgroep loopt mee in optochten tijdens onder andere schuttersfeesten. De laatste jaren zien wij onze geweerdragersgroep kleiner worden. Belangrijkste reden hiervoor is dat er minder doorstroming is van het muziekkorps naar de geweerdragersgroep dan voorheen. Onze schutterij is dan ook naarstig op zoek naar mensen die de geweerdragersgroep willen komen versterken.

Marketentsters
Geüniformeerde dames die geen onderdeel uitmaken van het muziekkorps, zijn veelal aangewezen op de marketentstergroep. De marketentstergroep loopt mee in optochten tijdens onder andere schuttersfeesten. Onze schutterij streeft naar een marketentstergroep van 8 dames, waarover we op dit moment ook beschikken.

Contributie
Een lidmaatschap bij onze schutterij kost € 40,- per jaar voor leden vanaf 18 jaar. Leden tot 18 jaar betalen € 20,- per jaar.

Meer informatie
Heb je interesse om lid te worden van onze schutterij en/of wil je meer informatie hierover? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden. Wij nodigen je graag uit voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden die onze schutterij jou kan bieden.